NAŠE REALIZÁCIE

PROJEKTY

CENY

Projekcia

Venujeme sa aj zhotovovaniu projektovej dokumentácie jednoduchých stavieb a inžinierskej činnosti. V prípade, že nemáte stavebný projekt, vo všetkom Vám poradíme, prípadne projekt aj zhotovíme a vybavíme všetko potrebné k získaniu stavebného povolenia. Týka sa to aj zmien typových stavebných projektov, ich osadenia a podobne.

Máme za sebou viacero stavebných projektov, z ktorých sme viacero neskôr aj zrealizovali. Súčasťou projektu je architektonicko-stavebná časť, statika, zdravotechnika, vzduchotechnika, elektroinštalácie, vykurovanie, požiarna bezpečnosť, projekty prípojok, 3D vizualizácie, výkaz výmer a rozpočet.

Kontakt

VERVA spol. s r.o., Košice
Textilná 7
040 12 Košice

 +421 55 625 08 39
 +421 905 791 729
 verva.sro@gmail.com
 http://www.vervasro.sk

Kde nás nájdete