NAŠE REALIZÁCIE

PROJEKTY

CENY

Kontakt

Adresa

VERVA spol. s r.o., Košice
Textilná 7
040 12 Košice

 +421 55 625 08 39
 +421 55 625 08 39
 verva.sro@gmail.com

Ing. Imrich Hanudeľ ml. - konateľ
 +421 905 791 729

Ing. Imrich Hanudeľ st.
 +421 905 791 730

Ing. Anna Hanudeľová
 +421 944 160 777

Mgr. Lukáš Šarišský
 +421 908 983 579

Kde nás nájdete

Napíšte nám

V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasim so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom: VERVA, spol. s r.o., Košice , IČO: 17 084 059, Textilná 7, Košice 040 12, vedený v obchodnom registri Okresného súdu Košice I pod vložkou číslo: 853/V.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné ich meniť, doplniť a súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať, alebo požiadať o ich likvidáciu kedykoľvek zaslaním písomného odvolania na adresu prevádzkovateľa.  Poskytnuté údaje nebudú použité na komerčné účely.

overovací kód